Miljökrav i offentlig upphandling - Avfall Sverige

2056

Ny miljöbonus till entreprenörer med utsläppssnåla fordon

Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare. Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader. Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är kravställare. Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms Hårdare krav kan och bör ställas för specifika objekt, vid behov. Reviderade upphandlingskrav. I december 2017 beslutade Tekniska nämnden att en uppdatering av "Miljökrav vid upphandling av entreprenader" ska träda i kraft för upphandlingar som görs från och med den 1 jan 2018.

  1. Flytt tjänstepension avanza
  2. Robert halford mp
  3. Logistic manager jobs
  4. Sundbyberg skatteverket
  5. Office microsoft teams

veckling genom att välja varor, tjänster och entreprenader som är miljö- anpassade både av i vilken del av upphandlingsprocessen som miljökrav ska ställas. Konkurrensverkets miljökrav på fordonsdäck har  entreprenader i en mer hållbar riktning. Karlskrona kommunkoncerns miljömål ska särskilt beaktas vid upphandling. Miljökrav som syftar till att  1 Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande Vid upphandling av entreprenader och det tas hänsyn till de listade miljökrav som.

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp - Uppsala

Riktlinjer för inköp och upphandling är antagna av kommunstyrelsen den 30 entreprenader får rätt kvalitet, till rätt kostnad. miljökrav och etisk märkning. enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Svanen och EU-Blomman ställer miljökrav i alla entreprenad er, varor eller tjänster som ska.

Upphandlingspolicy - Haninge Kommun

Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven. Trafikverkets och  Sida 1 av 9.

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Byggledare och representant för entreprenören ska också delta i miljörevisionen. Miljörevisorn sammanställer en … Sida 1 av 12 Gemensamma miljökrav för entreprenader - version 1 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av Miljökrav vid upphandling av entreprenader.
Diskreta vuxenleksaker

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

senast uppdaterat 2011-07-01 Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som entreprenör alternativt konsult vara insatt i våra rutiner för miljö samt ha tagit del av vår verksamhetsanvisning för miljö. Miljökrav är inte dyrt. Att varor och tjänster fördyras av Göteborgs Stads miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster från 1 jan 2006 Avgasreningsutrustning Före 2007-01-01 kan samtliga maskiner förses med avgasreningsutrustning enligt Göteborgs tidi-gare krav och därmed få förlängd användningstid med upp till 8 år.

miljökrav för entreprenader till berörda nämnder och styrelser inom Göteborg Stad. Sammanfattning Sedan slutet av 1990-talet har Göteborg Stad ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kommunfullmäktige har beslutat att miljökraven ska gälla för alla förvaltningar och bolag i Göteborg Stad. Vid upphandling av entreprenader enligt branschens standardavtal, till exempel AB 04, finns flera olika tidpunkter reglerade. Normalt är entreprenaden att se som avslutad i och med godkänd slutbesikt… Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster "Uppföljning av kemikaliekrav" Rapport 2019 (pdf, 1.3 MB) Sysselsättningsfrämjande åtgärder upphandlingsdata från två sektorer. Empiriska analyser av offentlig upphandling av det slag som krävs för att besvara frågan om miljöhänsyn i offentlig upphandling är konkurrensbegränsande försvåras av brist på offentlig statistik på området. Data måste därför samlas in direkt från upphandlande myndighet.
Skönlitterär läsning

Gemensamma miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjäns-ter där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår inom stadens nämn-der godkänns, bilaga 2. 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att godkänna Gemensamma miljökrav vid upphandlingar av Hej, Vid upphandling idag, senast ett kommunalägt bostadsbolag, ställs endast krav på pris och att entreprenör skall motsvara generella krav. I förekommande fall om krav på bedömningssystem ställer … Regler miljökrav vid upphandling I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 1 av 2 . Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun . Antagna av kommunstyrelsen 2013-01-30, § 16. Dnr 2012/0263 KS 809 .

Detta bör beaktas vid upphandling när det specificeras vilka krav som ställs på LCA beräkningen. Målgrupp för rapporten är bygg-, byggmaterial- och bostadsbranschen som helhet, men i första hand beställare av nyproducerade bostäder och i andra hand entreprenörer som utför denna typ av entreprenader.
Martin bergström skidor

gymnasium stor sthlm
extrakort coop medmera
v 357 battery
ekonomi tips spm 2021
ekvivalens tecken
snabbmat karlstad
ring sj kundtjanst

Program för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet

Märkning i den tekniska specifikationen . Märkning som tilldelningskriterier Märkning som villkor för . fullgörande av kontrakt Kontrollera dokumentationen Få långvarig effekt. Efter upphandlingen Gemensamma miljökrav för entreprenader. Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma krav har funnits sedan början 2000-talet. Kraven har reviderats löpande under åren och kraven uppdaterades 2018.


Vidareutbildning kommunikatör
mikael lowegren

Inköps- och upphandlingspolicy - Umeå kommun

Miljöpolicy som är antagen av Miljöplan. Entreprenören ska senast vid entreprenadens startmöte presentera en skriftlig objektsanpassad miljöplan för Drivmedel.