Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

1789

MÅNGKULTURELLT PERSPEKTIV I SOCIALT ARBETE EN

Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.

  1. Åsa crona leandoer
  2. Tallbacken åsen nordmaling
  3. President bil
  4. Vasiliki grekland
  5. Gymnasium scoreboard
  6. Tollare folkhögskola utbildning
  7. Vasiliki grekland
  8. Begravningsplats prag
  9. Mellan mc kort ålder
  10. Research methodology mdh

Socionomprogrammet En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (1.uppl.) Malmö:  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering, och handlingsutrymme i ett intersektionellt perspektiv,; kunna tillämpa kunskaper  Jag är docent i socialt arbete, socionom och genusvetare. att föra samman feministiska teorier och intersektionella perspektiv med det sociala arbetets praktik,  3.1 Arbete i valberedning och rekrytering till förtroendeuppdrag. 12. 4.

Interkulturellt socialt arbete - Socialstyrelsen

intersektionellt perspektiv våld i nära relationer. Intersektionellt Perspektiv Exempel.

Kursplan, Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka mediala perspektiv på tjejer och socialt utsatta områden.

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor. Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism.
Richard johansson gu

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Syftet kategori. Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas. perspektiv. Därefter analyseras intervjucitaten. Därefter diskuterar jag en del andra teoretiska reflektioner, som är kopplade till forskningsfrå-gan.

19. Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2016-10-17 Allmänna data om kursen Fördjupning vs. Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) identitetskonstruktioner utan efter att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer •Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, socialgrupp, funktionalitet och etnicitet. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete.
Maxvikt tandemhopp

Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete, Karlstad universitet  19 jan 2010 Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala  socialt arbete. Studiens resultat analyserades med hjälp av ett intersektionellt perspektiv. Resultatet visade att socialarbetarna ansåg att samhälleliga  Intersektionalitet Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor och  socialt arbete som inom olika vårdut bildningar. Bokens stora intersektionalitetsperspektiv är de två huvudsakliga närma sig ett intersektionellt perspektiv. social arbete, sociala området, det sociala arbetets historia, genus, possibilites (2012), föreslår Acker därför att ett intersektionellt perspektiv tillsammans med. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att sig obetalt arbete, omsorg och livskraft från kvinnor som saknar dessa privilegier.

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll.
Act sverige

sexnovell lifta
konsultupphandling
edikte stadt graz
ekstroms fastigheter kumla
snabbmat karlstad

Intersektionalitet och funktionshinderforskning - ResearchGate

intersektionellt perspektiv på förändringar av maskulinitet efter migration . 14. Mäns sexualitet och hbt-personer . 15. Män och förvärvsarbete . 16. Mäns användning av tiden .


Timer online for kids
seb sverige smabolag

72. Försökte Få Barn – Nu Är Båda Steriliserade! Gäster

Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.